Collective Knowledge Aggregator proof-of-concept
Crowd results Raw CK browser Graphs Reports Datasets Models Home

This page is outdated! New version is available here.


79dad343ce8a9132

Added by: cTuning foundation
Date: 2016-12-20 04:06:05.752744
License: See CK LICENSE.txt for licensing details
Module: experiment.bench.dnn.mobile
Repo: upload
CID (DOI-like distributed ID): 4dcf435bb0d92fa6:79dad343ce8a9132

Files:

Cross-linking (dependencies):

Meta:
{
 "all_raw_results": [
  {
   "behavior_uid": "514f8417983c4408", 
   "cpu_freqs_after": [
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }
   ], 
   "cpu_freqs_before": [
    {
     "1": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }
   ], 
   "image_height": 3024, 
   "image_width": 4032, 
   "prediction": "---------- Prediction for /sdcard/openscience/data/4a6e91d75d682cec/demo/mouse1.jpg ----------\n0.9003 - \"n03793489 mouse, computer mouse\"\n0.0118 - \"n03929660 pick, plectrum, plectron\"\n0.0081 - \"n04317175 stethoscope\"\n0.0058 - \"n04548280 wall clock\"\n0.0058 - \"n04286575 spotlight, spot\"\n", 
   "time": [
    2376, 
    2292, 
    2279
   ], 
   "user": "", 
   "xopenme": {
    "execution_time": [
     0.143672, 
     0.139209, 
     0.152934
    ], 
    "execution_time_kernel_0": [
     0.143672, 
     0.139209, 
     0.152934
    ], 
    "execution_time_kernel_1": [
     0.887266, 
     0.886664, 
     0.890126
    ], 
    "execution_time_kernel_2": [
     1.097277, 
     1.062407, 
     1.042065
    ]
   }
  }, 
  {
   "behavior_uid": "35adf9a3f8099f34", 
   "cpu_freqs_after": [
    {
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "2": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }
   ], 
   "cpu_freqs_before": [
    {
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "2": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "2": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "1": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }, 
    {
     "0": 1401, 
     "3": 1401, 
     "4": 1094.4, 
     "5": 1094.4, 
     "6": 1094.4, 
     "7": 1094.4
    }
   ], 
   "image_height": 160, 
   "image_width": 120, 
   "mispredictions": [
    {
     "correct_answer": "slipper", 
     "mispredicted_image": "misprediction-image-da08487c183b2474.jpg", 
     "misprediction_results": "---------- Prediction for /sdcard/openscience//tmp//1482206965994.jpg ----------\n0.3685 - \"n03623198 knee pad\"\n0.2228 - \"n03825788 nipple\"\n0.2165 - \"n03047690 clog, geta, patten, sabot\"\n0.0438 - \"n04423845 thimble\"\n0.0207 - \"n02815834 beaker\"\n"
    }, 
    {
     "correct_answer": "walnut", 
     "mispredicted_image": "misprediction-image-0034930a4cc84caf.jpg", 
     "misprediction_results": "---------- Prediction for /sdcard/openscience//tmp//1482207128829.jpg ----------\n0.1651 - \"n01773549 barn spider, Araneus cavaticus\"\n0.0819 - \"n04270147 spatula\"\n0.0576 - \"n07715103 cauliflower\"\n0.0515 - \"n03476684 hair slide\"\n0.0373 - \"n03929660 pick, plectrum, plectron\"\n"
    }, 
    {
     "correct_answer": "banana", 
     "mispredicted_image": "misprediction-image-5a9923fddf031d33.jpg", 
     "misprediction_results": "---------- Prediction for /sdcard/openscience//tmp//1482207462131.jpg ----------\n0.7900 - \"n02606052 rock beauty, Holocanthus tricolor\"\n0.0388 - \"n01930112 nematode, nematode worm, roundworm\"\n0.0107 - \"n02056570 king penguin, Aptenodytes patagonica\"\n0.0101 - \"n03825788 nipple\"\n0.0090 - \"n04270147 spatula\"\n"
    }, 
    {
     "correct_answer": "beet", 
     "mispredicted_image": "misprediction-image-3de69c047c8acea0.jpg", 
     "misprediction_results": "---------- Prediction for /sdcard/openscience//tmp//1482241315899.jpg ----------\n0.3249 - \"n01776313 tick\"\n0.2067 - \"n01534433 junco, snowbird\"\n0.0426 - \"n01601694 water ouzel, dipper\"\n0.0287 - \"n03017168 chime, bell, gong\"\n0.0220 - \"n04019541 puck, hockey puck\"\n"
    }, 
    {
     "correct_answer": "cat", 
     "mispredicted_image": "misprediction-image-40e79185c2e36bb2.jpg", 
     "misprediction_results": "---------- Prediction for /sdcard/openscience//tmp//1482241480359.jpg ----------\n0.5398 - \"n02123045 tabby, tabby cat\"\n0.2549 - \"n02124075 Egyptian cat\"\n0.0393 - \"n02129604 tiger, Panthera tigris\"\n0.0274 - \"n02127052 lynx, catamount\"\n0.0166 - \"n02123159 tiger cat\"\n"
    }
   ], 
   "prediction": "---------- Prediction for /sdcard/openscience//tmp//1482206841744.jpg ----------\n0.1274 - \"n03063599 coffee mug\"\n0.1000 - \"n07584110 consomme\"\n0.0927 - \"n07930864 cup\"\n0.0795 - \"n03733805 measuring cup\"\n0.0509 - \"n04579145 whiskey jug\"\n", 
   "time": [
    1791, 
    1722, 
    1416, 
    1620, 
    1727, 
    1702, 
    1784, 
    1718, 
    1649, 
    1728, 
    1743, 
    1815, 
    1765, 
    1733, 
    1843, 
    1724, 
    1736, 
    1724, 
    1370, 
    1324, 
    1415, 
    1327, 
    1352, 
    1352
   ], 
   "user": "", 
   "xopenme": {
    "execution_time": [
     0.142895, 
     0.139256, 
     0.143704, 
     0.142432, 
     0.143447, 
     0.148573, 
     0.143806, 
     0.137889, 
     0.144076, 
     0.14237, 
     0.136124, 
     0.137181, 
     0.106359, 
     0.113011, 
     0.139823, 
     0.133092, 
     0.141956, 
     0.132007, 
     0.143118, 
     0.143424, 
     0.138593, 
     0.138625, 
     0.147434, 
     0.146103
    ], 
    "execution_time_kernel_0": [
     0.142895, 
     0.139256, 
     0.143704, 
     0.142432, 
     0.143447, 
     0.148573, 
     0.143806, 
     0.137889, 
     0.144076, 
     0.14237, 
     0.136124, 
     0.137181, 
     0.106359, 
     0.113011, 
     0.139823, 
     0.133092, 
     0.141956, 
     0.132007, 
     0.143118, 
     0.143424, 
     0.138593, 
     0.138625, 
     0.147434, 
     0.146103
    ], 
    "execution_time_kernel_1": [
     0.002551, 
     0.002532, 
     0.002727, 
     0.002601, 
     0.002437, 
     0.002423, 
     0.002542, 
     0.002417, 
     0.002423, 
     0.003957, 
     0.002878, 
     0.002208, 
     0.001913, 
     0.002618, 
     0.003134, 
     0.002774, 
     0.00257, 
     0.002903, 
     0.003224, 
     0.002678, 
     0.002399, 
     0.003514, 
     0.003063, 
     0.002733
    ], 
    "execution_time_kernel_2": [
     1.406102, 
     1.391959, 
     1.082976, 
     1.280781, 
     1.389785, 
     1.367191, 
     1.439586, 
     1.391434, 
     1.306806, 
     1.373646, 
     1.409454, 
     1.477092, 
     1.471037, 
     1.415574, 
     1.491001, 
     1.373927, 
     1.375872, 
     1.354405, 
     1.007264, 
     1.005039, 
     1.080665, 
     0.998836, 
     1.007015, 
     1.022427
    ]
   }
  }
 ], 
 "meta": {
  "cpu_abi": "arm64-v8a", 
  "cpu_name": "Qualcomm Technologies, Inc MSM8937", 
  "cpu_uid": "", 
  "crowd_uid": "97fd474c94b90ed3", 
  "engine": "Caffe CPU", 
  "gpgpu_name": "", 
  "gpgpu_uid": "", 
  "gpu_name": "Qualcomm Adreno (TM) 505", 
  "gpu_uid": "", 
  "model": "DeepScale SqueezeNet 1.1", 
  "os_name": "Android 6.0.1", 
  "os_uid": "3285b3153a9a4ea4", 
  "plat_name": "XIAOMI REDMI 3S", 
  "platform_uid": ""
 }
}

API desc:
{}

If you notice copyrighted, inappropriate or illegal content that should not be here, please report us as soon as possible and we will try to remove it within 48hours!

Developed by Grigori Fursin           
Implemented as a CK workflow
                         
   
                      Hosted at